نیایش قشنگ ترین بهانه زندگی

دنیای پنج سالگی...

امشب شب تولد توست ...تولد پنج سالگی ات ... نیروانای عزیز ما ، خوشحالم که این روزهای زیبا را با انتظاری شیرین سپری میکنی و برایت آرزوی بهترین نعمت و هدیه خداوندی رو دارم ،اهورا... امید که بر لبانت همیشه لبخند بشکفد مثل این شب ها و این روزها ... تولدت هزاران بار مبارک نیروانا...دنیای پنج سالگی ات زیبا     این هم بهانه ای شیرین برای شروع دوباره! این روزها شاید کمتر فرصت نوشتن از تو را دارم ، یا شاید هم فرصت نداشتن بهانه است انگار نمیدانم چرا نمی نویسم ، یا تنها برای دل خودم مینویسم! اما خیلی چیزها بود آن روزها و این روزها که شاید نوشتنش هم خاطره ای می شد اما خب همان لحظه هم حظش را بردیم و خدا را شکر کردیم به...
10 آذر 1393
1