نیایش قشنگ ترین بهانه زندگی

پنج سالگی....

این ها که مینویسم بخش خیلی خیلی کوچکی از کتاب روان شناسی بازی، نوشته پیترهیوز است که در این بخش اشاره ای به ویژگی های عمومی پنج سالگی کرده برام جالب بود شاید بتونم بگم خیلی شبیه این روزهای دخملی بود گفتم شاید خوندنش برای دوستان خالی از لطف نباشه...   پنج سالگی...ویژگی های عمومی   کودکان، از منظر توانایی ذهنی ، در پنج سالگی با گذر به مرحله ای که ژان پیاژه، روان شناختی آن را مرحله ی عملیات عینی نامیده است، نشانه هایی از تفکر منطقی را نشان می دهند. تفکر آن ها بسیار بهتر از گذشته سازمان یافته است، در نتیجه تمایل دارند دنیا را به صورت مکانی منطقی و منظم در نظر بگیرند. آنها در مقایسه با گذشته، با ثبات تر ، قابل ...
6 دی 1393
1